Hvordan døde du?

[Project Zomboid] er for øyeblikket i en slags konseptuell pre-alfaversjonfase, men er allerede gjort tilgjengelig for de som finner en stille tilfredsstillelse i å bryte med konsollkommandoer og uskikkelig java-kode. En av de store innovasjonene skal visstnok være at spillet ikke kan vinnes; målet er å se hvor lenge du kan overleve. Det tidlige slippet er også relativt originalt, og gjenopplivelsen av retroelementer vi trodde var gått i glemmeboken kan vise seg å være et genialt trekk.

Men vi føler at spillskaperne i IndieStone-teamet egentlig først og fremst fortjener oppmerksomhet for å ha valgt å benytte eutanasi [i stedet for en «skip tutorial»-knapp]. Etterrasjonaliseringen dette frembringer i spilltesterne er [verdt et studium].

[Read more…]

Stemmen fra ådalen - en blog om rollespil og historie

En blog om rollespil af Morten Greis. Fra Tryggevælde ådal en dyb klang. Elverpigernes dans. Røre i det hvide slør. Disen hyller landskabet. De gamle stammer krogede trolde.

christines rant

This is my speaker’s corner where I can rant about popular culture, geeky and general stuff that amaze or irritate me. Many things do. Irritate me, that is.

Realm of Melpomene

"I reject your reality and substitute my own!"

Nordic Larp

An online magazine about larp across the world

anyway.

"I reject your reality and substitute my own!"

Nordic Larper

Thoughts on scandinavian style live action roleplaying

Nørwegian Style

Norwegian roleplaying games in English