Oppe for bestilling: RPGirl

Bladet av og for kvinnelige spillere sendes ut rundt 15. august, men bestillingen er åpnet offisielt i går. Vi må spesielt få fremheve spillskaper Maja «the Orc in the Well» Kvendseths artikkel om skillet mellom teoretikere og spillere i Norge.

Prat med redaktørene på Story Games:
[Link]

Og bestill her:
[Link]

Stemmen fra ådalen - en blog om rollespil og historie

En blog om rollespil af Morten Greis. Fra Tryggevælde ådal en dyb klang. Elverpigernes dans. Røre i det hvide slør. Disen hyller landskabet. De gamle stammer krogede trolde.

christines rant

This is my speaker’s corner where I can rant about popular culture, geeky and general stuff that amaze or irritate me. Many things do. Irritate me, that is.

Realm of Melpomene

"I reject your reality and substitute my own!"

Nordic Larp

Online magazine about Nordic style larp

anyway.

"I reject your reality and substitute my own!"

Nordic Larper

Thoughts on scandinavian style live action roleplaying

Nørwegian Style

Norwegian roleplaying games in English