Rondaks Portal søker nytt hjem

Play-by-post-siden lider av en utbrent ildsjel, og trenger noen til å ta vare på seg. Spillskaperlaget sitter for tiden ikke på egen serverplass, men kanskje noen i Hyperion eller Fantasiforbundet føler kallet?

OPPDATERING: Interesserte velgjørere kan kontakte Jen på j prikk picknett kanelbolle gmail prikk com.

Stemmen fra ådalen - en blog om rollespil og historie

En blog om rollespil af Morten Greis. Fra Tryggevælde ådal en dyb klang. Elverpigernes dans. Røre i det hvide slør. Disen hyller landskabet. De gamle stammer krogede trolde.

christines rant

This is my speaker’s corner where I can rant about popular culture, geeky and general stuff that amaze or irritate me. Many things do. Irritate me, that is.

Realm of Melpomene

"I reject your reality and substitute my own!"

Nordic Larp

Online magazine about Nordic style larp

anyway.

"I reject your reality and substitute my own!"

Nordic Larper

Thoughts on scandinavian style live action roleplaying

Nørwegian Style

Norwegian roleplaying games in English