Laiverpartai!

Dokumenteringen av aktivitetene til nordiske arrangører må sies å har vært… noe ujevn til nå. Prosjektet [Nordic Larp] er et krafttak for å bøte på dette; en kanon over en rekke store rollespill i tradisjonen. Lanseringen er lagt til 22. Desember, og markeres med fest og moro i [Helsinki, Stockholm og København].

RED: … Og, så klart, i [Oslo!]

Stemmen fra ådalen - en blog om rollespil og historie

En blog om rollespil af Morten Greis. Fra Tryggevælde ådal en dyb klang. Elverpigernes dans. Røre i det hvide slør. Disen hyller landskabet. De gamle stammer krogede trolde.

christines rant

This is my speaker’s corner where I can rant about popular culture, geeky and general stuff that amaze or irritate me. Many things do. Irritate me, that is.

Realm of Melpomene

"I reject your reality and substitute my own!"

nordiclarp.org/

Online magazine about Nordic style larp

anyway.

"I reject your reality and substitute my own!"

Nordic Larper

Thoughts on scandinavian style live action roleplaying

Nørwegian Style

Norwegian roleplaying games in English