Marcellos Kjeller ved Trondheim Laivfabrikk

Foto: UKA

Foto: UKA

Spillet om intrigene i Kaizers’ verden ble satt opp under Samfundets UKA-festival. Bilder og omtale er nå oppe, og er som vanlig upåklagelige.

Laivfabrikken Trondheims oktoberlaiv nå åpen for påmelding!

Fra trynebokji:

Klassefesten er en laiv om å være tenåring. Om å passe inn. Om å kjenne sin rolle i hierarkiet.

Rollene går i 10. klasse, og alle vet hvem de er og hvilken posisjon de har, og fremfor alt; hvem de vil være og hva de streber etter. Klassefesten er et hverdagsdrama fra 2012 og vi kommer til å spille tenåringer av i dag, men ta gjerne med deg angsten, gledene og hormonene fra da du selv var 15, enten det er 5, 15 eller 25 år siden.

Image

https://imagonem.org/2012/09/25/4579/

Being Helen Keller på Laivfabrikken Trondheim

Soso Erlendkamp og Katrine Øverli Svela setter opp spillet, som er tar i bruk elementer fra tolkeutdanningen for døvblinde. Påmeldingen har åpnet. Les mer om Helen Keller på  Wikipedia, og sjekk det praktiske på laivfabrikkens nettsider.

Bilde: Wikimedia Commons

Laivfabrikken Trondheim etterlyser lokaler

Plakat fra Oslofabrikken

Rollespillet basert på Kaizers Orchestras karaktergalleri arrangeres siste helg i februar, denne gangen i Trondheim; men spillet mangler en scene!

Det er tredje gang spillet arrangeres, og første gang utenfor Oslo. Spillerrapportene, blant dem Imagonems, har vært svært positive. Kjenner du til et godt rollespillokale i Trondheim, kan arrangørene kontaktes her, på fjesboka.

Pitcheforum

Laivfabrikken Trondheim har hatt pause en stund, men nå er planleggingen av en ny sesong i gang. Om du er i byen, har du sjansen til å legge frem ditt spill den 13. november på Fantasiforbundets kontor.

Stemmen fra ådalen - en blog om rollespil og historie

En blog om rollespil af Morten Greis. Fra Tryggevælde ådal en dyb klang. Elverpigernes dans. Røre i det hvide slør. Disen hyller landskabet. De gamle stammer krogede trolde.

christines rant

This is my speaker’s corner where I can rant about popular culture, geeky and general stuff that amaze or irritate me. Many things do. Irritate me, that is.

Realm of Melpomene

"I reject your reality and substitute my own!"

nordiclarp.org/

Online magazine about Nordic style larp

anyway.

"I reject your reality and substitute my own!"

Nordic Larper

Thoughts on scandinavian style live action roleplaying

Nørwegian Style

Norwegian roleplaying games in English