Knutepunktboka 2012: States of Play som gratis .pdf

Artikkellineøppen er lang og fin, og det hele kan finnes her. Vi syns det er fint å skinne litt ekstra lys på artikkelen om svenske medias reaksjon på Just a Little Lovin’, samt en om Claus Raasteds mange feil og mangler, et par artikler fra over dammen som påstår å handle om bordrollespill – og sist men ikke minst, Trine Lise Lindahls Weddings and Anti-Condom Activists, om å arrangere levende rollespill i Palestina.

Knutepunkt til Norge 2013

I morgen samles initiativtakere, gode hjelpere og venner av den nordiske kongressen Knutepunkt til åpent møte for å bytte visjoner og inspirasjoner og slikt til neste års kongress. Årets kongress i Finland ble utsolgt i løpet av timer, og finner sted utenfor Helsinki 12-15 april i år.

Siden Knutepunkt går på rundgang, er det Norges tur neste gang.

Det finnes ingen organisasjoner eller enkeltpersoner som i utgangspunkt har ansvaret for at Knutepunkt skjer hvert eneste år i et av de nordiske landene. Så ingen har vetorett eller kan bestemme hvem som skal ha hvilke roller i prosjektet. Men i fellesskap klarer vi alltid å finne ut hvem som tar ansvar for ulike deler av prosjektet og hva vi ønsker å fylle det med.

via Knutepunkt i Norge 2013 – første boblemøte.

Solmukohta kaller!

Den ambulerende kongressen for levende rollespill, Knutepunkt/Knudepunkt/Knutpunkt/Solmukohta kommer som navnet indikerer til Finland i år. Registrering åpner straks, og programmet er under utforming. Siste utrop ber potensielle møteledere og debattanter melde seg til en rekke paneler. Emner som antifascistiske strategier i rollespill, design og strategi i utopiske spill, og det evige spørsmålet om å kommunisere med mainstreamen står alle på programmet. Men om du foretrekker å fordype deg i det faglige, er det også plass på paneler om mer tekniske saker, som bruken av lys i blackbox-spilling.

Skal man dømme etter emnene ligger det politikk i lufta i 2012. Besøkende nordmenn vil kanskje til og med ha utbytte av å ha med seg vepsen.no’s ferske rapport om lokale høyreekstreme hatgrupper på innerlomma, og holde utkikk etter den lovede oppfølgeren om venstreekstremismens sorte og rødbrune får.

Stemmen fra ådalen - en blog om rollespil og historie

En blog om rollespil af Morten Greis. Fra Tryggevælde ådal en dyb klang. Elverpigernes dans. Røre i det hvide slør. Disen hyller landskabet. De gamle stammer krogede trolde.

christines rant

This is my speaker’s corner where I can rant about popular culture, geeky and general stuff that amaze or irritate me. Many things do. Irritate me, that is.

Realm of Melpomene

"I reject your reality and substitute my own!"

nordiclarp.org/

Online magazine about Nordic style larp

anyway.

"I reject your reality and substitute my own!"

Nordic Larper

Thoughts on scandinavian style live action roleplaying

Nørwegian Style

Norwegian roleplaying games in English