Skar, Allers og Hutchinson om dommedagslaiv på Litteraturhuset Oslo

I februar 2011 gikk det laiven «En dommedags aften» av stabelen. Over 50 deltakere fikk kjenne på kald krigs klaustrofobi, og for mange ble det en sterk opplevelse.

Nå spør vi: Kan laiv lære oss noe om historien? Eller bør laiv være underholdning og historie være historie?

Det vil bli vist en kort film om «En dommedags aften» etter en introduksjon fra master i historie Morten Skar om den kalde krigen rundt 1980.

Førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier, Robin Allers, vil kommentere ved å snakke om sin erfaring med å formidle vår nære forhistorie, og post.doc i historie Ragnhild Hutchinson vil diskutere om laiv egentlig egner seg til å drive historieformidling med.

via Jeg var redd – Litteraturhuset.

Debatten? Symposiet? Essayet? Finner sted i Kvernelandsalen i dag klokka 7. Om du vil vite litt mer på forhånd, finner du laivens nettside med alle kompendier, roller og spillermapper tilgjengelig her.

Bilde: Wikimedia Commons

Kulturministeriet lytter

På Litteraturhuset i Oslo i dag; Anniken Huitfeldt er tilstede på åpent møte, hvor det skal snakkes om [kulturprioriteringer]. Frepperne, med en veksling mellom avlysning av all ikkekommers kultur og nasjonalbombastiske PR-bomber, har tatt mer oppmerksomhet enn de rødgrønne det siste året. Kanskje er dette starten på et forsøk på å gjenvinne tapt terreng?

Møtet fokuserer på saker som ligger landets spillere og Imagonem nærmere enn kulturkanon og nasjonalgalleri – amatørkulturen, kunstlivet, mangfold og lokalt kulturliv. Ikke for det at Munchs høye haller bør gi plass for møter i det lokale rosemalerlaget, men i Den Store Debatten glemmes det ofte at kulturlivet starter i små rom, over et slitt respatexbord, med vafler eller en pils.

Stemmen fra ådalen - en blog om rollespil og historie

En blog om rollespil af Morten Greis. Fra Tryggevælde ådal en dyb klang. Elverpigernes dans. Røre i det hvide slør. Disen hyller landskabet. De gamle stammer krogede trolde.

christines rant

This is my speaker’s corner where I can rant about popular culture, geeky and general stuff that amaze or irritate me. Many things do. Irritate me, that is.

Realm of Melpomene

"I reject your reality and substitute my own!"

Nordic Larp

An online magazine about larp across the world

anyway.

"I reject your reality and substitute my own!"

Nordic Larper

Thoughts on scandinavian style live action roleplaying

Nørwegian Style

Norwegian roleplaying games in English